• Milano4You - Segrate

 • Scalo Farini -Milan

 • Taliedo Housing Complex - Milan

 • Lighthouse - Capofaro [Salina Island]

 • Patronage Laique - Paris [France]

 • MEREZZATE - Milano

 • Via Moneta Milano

 • Reggiolo - Reggio Emilia [Italy]

 • ..Leone XIII - Milano

 • PATRONAGE LAIQUE JULES VALLES, PARIS

 • Abitare a Milano -Via Gallarate - Milano [Italy]

 • Abitare a Milano -Via Gallarate - Milano [Italy]

 • Social Housing – Laguna Verde, Settimo Torinese – Torino [Italy]

 • CASCINA MERLATA 1

  Cascina Merlata - Milan [Italy]

 • Mansions in the Park - Timisoara [Rumania]

 • NEW RAILWAY STATION AND OFFICES

  New Railway Station and Offices - Bologna [Italy]

 • RAILWAY STATION AREA, II Phase

  Railway Station Area, II Phase - Parma [Italy]

 • BROUSSAIS

  Broussais - París [France]